Komodity

Komodita je zboží, které je na trhu obchodováno bez rozdílů v kvalitě. V původním a zjednodušeném smyslu jsou komodity produkty jednotné hodnoty a kvality vyráběné ve velkém množství mnoha různými výrobci. Aby bylo možné s komoditami obchodovat, jsou na každém trhu (komoditní burze) určeny vlastnosti a obchodovatelné množství komodity.

více informací

Naše ostatní produkty: Akcie | | Dluhopisy | | Komodity | Kontakt

Váš partner pro investice na kapitálových trzích

Naše společnost je registrovaný investiční zprostředkovatel podle § 30 odst. 5 zákona o podnikání na kapitálovém trhu, opravňující k poskytování investiční služby přijímání a předávání pokynů, týkajících se investičních cenných papírů nebo cenných papírů vydaných fondem kolektivního investování.

Nabízíme zprostředkování obchodů s akciemi, indexovými akciemi a American Stock Exchange (AMEX), National Association of Securities Dealers Automated Quotation (NASDAQ), Burze cenných papírů v Praze (BCPP), dále také zprostředkování investic do fondů, investičních diamantů a šperků.

Základ úspěchu Stock Business a.s. vidí v neustálém prohlubování teoretických a praktických zkušeností spolupracovníků, úzké spolupráci s klienty postavené na včasném a profesionálním informování o vývoji situace na kapitálových trzích, poskytování informací formou školení, detailním poznání jejich investičních představ a úzké spolupráci se smluvními obchodníky s cennými papíry při plnění těchto představ.

Pobídky dle ZPKT
Za služby poskytované investičním zprostředkovatelem platí komisionář investičnímu zprostředkovateli odměnu. Tato odměna je součástí odměny hrazené komisionáři zákazníkem a vypočítává se jako rozdíl hodnot sazebníku mezi komisionářem a investičním zprostředkovatelem a sazebníku komisionáře, který je přílohou komisionářské smlouvy. Podrobnosti budou komitentovi sděleny na základě žádosti.


Stock Business a.s.

Štěpařská 980/17
152 00 Praha 5 (ukázat na mapě)

Telefon: +420 800 600 102
Fax: +420 211 153 399